Archiv Masarykovy univerzity

Archiv Masarykovy univerzity je jedním z nejvýznamnějších a největších vysokoškolských archivů České republiky.

Okna do historie univerzity

Přestože o zřízení archivu jednala univerzita již v roce 1931, tedy dvanáct let po svém založení v lednu 1919, došlo k němu až v roce 1936. Během druhé světové války byla značná část univerzitní dokumentace zničena, zachována celistvě zůstala pouze studijní agenda. Poválečné materiály jsou v archivu dochovány komplexně.

V archivní síti je nyní zařazen jako archiv specializovaný. Sídlí v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí 3 v Brně, nedaleko centra města, a v českém prostředí představuje jednu z největších archivních institucí fungujících ve vysokoškolském prostředí. Je odborným pracovištěm s celouniverzitní působností a jeho posláním je zejména všestranná péče o archiválie vzniklé z činnosti univerzity a jejích osobností, a tím o zachování samotné historie univerzity. 

Archivní sbírky a fondy

Množství archiválií získaných z jednotlivých součástí univerzity dnes odpovídá více než 2600 běžným metrům, archiv pečuje také o sbírku obrazůsbírky trojrozměrných předmětů. Soubor medailí čítá na 170 unikátních položek. Některé z nich jsou vystavovány při slavnostních příležitostech, například při udílení zlatých medailí významným osobnostem. Velkému badatelskému zájmu se těší zejména osobní fondy důležitých osobností, které na univerzitě v průběhu její historie působily. 

 

Výstavní a publikační činnost

Vedle zpracování archiválií, jejich zpřístupňování odborné i laické veřejnosti a vedení jejich přehledu v celostátní evidenci, je Archiv MU využívá také k publikační a výstavní činnosti. Jeho odborní pracovníci se v posledním době podíleli na jedinečném počinu Nakladatelství Munipress – vydání faksimile původního rukopisu vrcholného díla Karla Engliše „Velká logika“ zpracováním části jeho fondu, zapůjčeného z Archivu Národního muzea, a kompletní digitalizací více než 2 500 stran originálů strojopisů a rukopisů. Archiv také spolupracoval při výzkumu a shromažďování podkladů pro výstavu „Brno–Minsk 1941“ nebo pro oslavy 30. výročí listopadu 1989.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info