Mendelovo muzeum

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity navazuje na odkaz G. J. Mendela. Je místem setkávání odborníků i centrem prezentací výsledků vědy a výzkumu široké veřejnosti. Kromě expozice o G. J. Mendelovi je v prostorách muzea organizována řada přednášek nejen z oblasti genetiky.

Odkaz otce genetiky J. G. Mendela

Masarykova univerzita je sice svým založením spjata s osobností a životním dílem Tomáše G. Masaryka, řadou výzkumů však odkazuje také na vědecká bádání v Brně 19. století. Zde vyniká pozoruhodná osobnost Gregora Johanna Mendela (1822–1884), přírodovědce a opata starobrněnského kláštera, kterého celý svět zná jako „otce genetiky“. Jeho objevy o základech dědičnosti jsou považovány za přelomové. Staly se největšími vědeckými přínosy moderní doby.

Expozice „G. J. Mendel: Příběh skromného génia“

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity pečuje o odkaz Gregora Johanna Mendela v autentickém prostředí augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde Mendel žil a pracoval.

Expozice „G. J. Mendel: Příběh skromného génia“ slučuje historické prostory s moderními prvky. K vidění jsou originální předměty, které patřily „otci genetiky“, jeho rodný list, vysvědčení ze studií, knihy nebo pomůcky k výuce a faksimile rukopisu Mendelovy stěžejní práce „Versuche über Pflanzenhybriden“ (Pokusy s rostlinnými hybridy).

Expozice „Genetika aneb Podivuhodná cesta do jádra buňky“

Expozice vás vtáhne do tajů buněčného jádra. Dozvíte se interaktivní formou o Mendelových pokusech, objevech, základech genetiky a molekulární biologii.

Přednášky a akce v Mendelově muzeu

Místo populárně-vědeckých diskusí

Cílem činnosti muzea je poukázat na genialitu člověka, který i přes náročný program člena a opata augustiniánského řádu svou pílí a neúnavnou prací pomáhal společnosti. Mendelovo muzeum je současně místem setkávání odborníků i centrem, kde jsou výsledky vědy a výzkumu prezentovány široké veřejnosti. V prostorách muzea se koná řada přednášek, především z oblasti genetiky, ale i dalších oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Na mezinárodně uznávaných přednáškách „Mendel Lectures“, na nichž se podílí i Mendelovo muzeum, vystoupila také řada nositelů Nobelovy ceny. Úspěšné jsou i přednášky z oblasti věd o živé a neživé přírodě či z humanitních oborů, tzv. „Seminar Series“.

Pravidelné „mendelovské“ akce

Mendelovo muzeum MU stálo u vzniku dnes již tradičního festivalu „Mendel je…“, pořádaného každoročně jako oslava tohoto významného vědce. Osobnost G. J. Mendela si Masarykova univerzita připomíná v rámci podzimních „Mendelových dnů“, které si vysloužily uznání již svými dvěma ročníky, a to i u zahraničních vědců. Za přelomové lze označit ročník z roku 2021, s nímž se pojí významný komplexní výzkum Mendelovy DNA.


Výroční rok 2022 v Mendelově muzeu

Pro výroční „mendelovský“ rok 2022, kdy si připomínáme 200 let od Mendelova narození, chystá Mendelovo muzeum několik projektů. Podílí se na zpracování výstavy Expo v Dubaji, která bude prezentovat odkaz G. J. Mendela a představí současný výzkum i studijní příležitosti na Masarykově univerzitě.

Pro letní festival muzeum připravuje v rámci projektu Interreg „Historický exkurz do Mendelovy doby“ s atmosférou klášterního života v 19. století. Otevřena bude také nová výstava „Mendelův pokoj“ v místnosti bývalé Mendelovy cely.

Hlavním cílem výročního roku bude pro Mendelovo muzeum realizace nové stálé interaktivní expozice o genetice, která poskytne zábavnou formou informace o Mendelových pokusech a objevech a přiblíží základy genetiky a molekulární biologie.

Podzimní „Mendelovy dny 2022“ budou věnovány tématu „Mendel a svět“.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info