O Kulturním centru Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita nezastává pouze úlohu jedné z předních vzdělávacích institucí, ale plní i významnou celospolečenskou roli. Je prostorem pro setkávání, debaty a rozšiřování obzorů, nositelkou všeobecně platných hodnot, místem, které žije kulturou a uměním.

Kulturní centrum MU (KUC) se tak v návaznosti na tuto široce pojatou roli univerzity ve společnosti snaží sjednocovat a prohlubovat činnost univerzitních institucí, které svým zaměřením do oblasti kultury spadají. Jedná se především o Nakladatelství Munipress s širokým portfoliem knižní produkce, Mendelovo muzeum věnované zakladatelské postavě moderní genetiky a sídlící v prostorách augustiniánského kláštera na Starém Brně, Univerzitní centrum Telč zřízené v místě bývalého jezuitského areálu v historickém centru Telče a také o Archiv MU, který soustřeďuje dokumenty a obrazové materiály spjaté s historií Masarykovy univerzity a výrazných osobností na ní působících. Vedle toho má KUC také ambici nabízet univerzitní obci i široké veřejnosti zajímavý kulturní program a pravidelně pořádá akce jako Masarykovy dny, Koncert ke konci prázdnin, Mendelovy dny nebo knižní festival Knihy v kině. A v neposlední řadě si pracoviště také klade za cíl spolupracovat na nejrůznějších kulturních projektech a organizaci kulturních událostí s jednotlivými fakultami, studentskými spolky, dalšími pracovišti a institucemi  napříč celou Masarykovou univerzitou i mimo ni, a podílet se tak na rozvoji všeobecného kulturního povědomí.    

Publikace o Kulturním centru

V roce 2023 vznikla publikace přibližující činnost Kulturního centra MU i další univerzitní aktivity v oblasti kultury. 

Stáhnout publikaci

Fotogalerie uplynulých akcí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info