Nakladatelství Munipress

Nakladatelství Munipress je významným univerzitním nakladatelstvím, které plní hlavní poslání: zprostředkovávat výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti Masarykovy univerzity.

Nakladatelství a jeho činnost

Masarykova univerzita dnes náleží k největším univerzitním nakladatelům ve střední Evropě. Její Nakladatelství Munipress buduje od roku 2007 pozici významného univerzitního nakladatele.

Vědecká komunita oceňuje indexování univerzitní produkce v databázích Scopus i Web of Science. Většina odborných časopisů a vědeckých děl je vydávána v režimu Open Access a je dostupná prostřednictvím portálů Journals a Munispace. Pro redakce časopisů poskytuje Munipress podporu ve správě celouniverzitního redakčního systému Open Journal Systems, který rozvíjí v mezinárodní spolupráci s ostatními univerzitami.

Pro podporu vydávání cizojazyčných děl byl nově založen fond „Scientia est Potentia“. S jeho přispěním zajišťuje Munipress několik edičních řad: „Masaryk University Miscellania“; „Masaryk University Monographs“; „Masaryk University Conversations“; „Masaryk University Contributions to …“; „Mendel Lectures“ a „Masaryk University Papers“.

Významný vydavatel odborné a studijní literatury

Munipress nabízí autorům široké možnosti pro publikování jejich vědeckých i studijních textů. Společně s fakultami vydává odborné monografie, původní i překladové učebnice, často v dotiscích či dalších vydáních. Vlajkovou lodí nakladatelství se stala učebnice „Genetika“, základ výuky nejen v České republice.

Stálým edičním námětem nakladatelství jsou dějiny Masarykovy univerzity. Ediční plán Munipress obsahuje ale i tituly určené pro širokou veřejnost a usilující o přesah mimo úzce vymezené vědní obory.

Knižní videa, audioknihy a dostupnost univerzitní produkce

Nově vybudované Studio Munipress umožňuje nahrávání rozhovorů, besed, představování novinek. Rozšiřuje tak možnosti setkávání čtenářů s autory a redaktory v online prostoru kdekoliv a kdykoliv. V současnosti je ke shlédnutí téměř 30 pořadů.

Celkovou knižní a časopiseckou produkci Munipress pravidelně prezentuje na české i mezinárodní scéně. Je členem Association of European University Presses, Svazu českých knihkupců a nakladatelů, Publishers International Linking Association. Publikace Munipressu jsou dostupné ve světové distribuční síti. Zásilkový portál Munishop navíc nabízí zájemcům možnost výběru z produkce Masarykovy univerzity, který mohou doplnit i o dárkové univerzitní předměty.

Munipress publikuje a popularizuje vědu již 15 let

Rok 2022 je pro Munipress jubilejní. Oslaví v něm 15 let svého založení a působení v nakladatelském prostředí i na knižním trhu. Je to příležitost pro ohlédnutí i naplnění plánů: založení studijního oboru editorství, zapojení do evropské sítě otevřeného publikování, rozvoj populárně- -naučných řad a aktivit v rámci Kulturního centra Masarykovy univerzity.

Čtenáři se mohou těšit na setkávání při knižních křtech, veletrzích a také na první ročník Knižního festivalu v kině Scala. Autory může oslovit pečlivá redakční práce, široká distribuční nabídka i skutečnost, že Munipress již získal řadu významných cen v oblasti vědecké a odborné literatury a že jejich díla bude do soutěží nominovat stále.

Nové knihy vydané v nakladatelství

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info