Univerzitní centrum Telč

Univerzitní centrum Telč je pracovištěm Masarykovy univerzity, které v Telči slouží jako centrum vzdělávání a kulturních akcí.

Středisko pro kulturní i vzdělávací aktivity

Univerzitní centrum Telč vybudovala Masarykova univerzita v areálu bývalé jezuitské koleje, kterou získala darem od města Telč v roce 2004. Toto mimobrněnské pracoviště působí v městě Telči jako středisko vzdělávání a kultury.

V citlivě zrekonstruovaném komplexu historických budov vzniklo kvalitní zázemí pro fakulty a pracoviště Masarykovy univerzity včetně ubytování. Prostory Univerzitního centra využívají i další subjekty (školy, spolky, organizace veřejné správy i komerční subjekty).

Široké působení centra

Město Telč, naplněné neopakovatelnou atmosférou, a Univerzitní centrum představují ideální místo jak pro realizaci studijních programů (zejména kombinovaného studia), tak rozličných vzdělávacích a společensko-kulturních akcí v podobě seminářů, konferencí, školení, výjezdních zasedání, teambuildingů, letních/zimních škol apod.

Aktivity centra se dělí do několika oblastí: činnost univerzitní, kde kromě pravidelného pořádání vzdělávacích a společensko-kulturních akcí vyniká zejména organizování kurzů Univerzity třetího věku (od roku 2006) a činnost univerzitní knihovny. Činnost neuniverzitní tvoří pořádání Letní školy evropských studií (Ministerstvo zahraničí ČR), semináře o americkém právu (The John Marshall Law School Chicago), hudebního festivalu Prázdniny v Telči, Hudební akademie Telč, ale i mnohé další pravidelné i nepravidelné vzdělávací akce.

Univerzitní centrum Telč také spravuje rozsáhlé sbírky obrazů významné malířky Míly Doleželové a Jiřího Mareše, které jsou dlouhodobě zapůjčeny Českou dominikánskou provincií a deponovány v prostorách centra.

Spolupráce a partnerství

V rámci vytváření partnerství a spolupráce univerzitních a regionálních institucí je klíčovým partnerem město Telč a dále Kraj Vysočina, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Centrum UTAM AV ČR, telčská pobočka Muzea Vysočiny Jihlava a ZUŠ Telč. Od roku 2019 pak v Telči běží výzkumný projekt „Spolu v Telči – Veřejný prostor Telče jako vstřícný životní prostor pro obyvatele i návštěvníky“, podpořený Technologickou agenturou ČR, který společně realizují odborníci z ČVUT a Masarykovy univerzity.

V rámci mezinárodní spolupráce je nutné zmínit projekt „Scola Telcz“. Jde o pravidelné mezinárodní multidisciplinární týdenní letní a zimní školy určené pro studenty a doktorandy šesti významných vzdělávacích a výzkumných institucí z ČR, SR a Rakouska pořádané v prostředí historického města Telč.

Pohled do budoucna

Nové výzvy a vývoj

V nejbližším období čeká Univerzitní centrum celá řada výzev, protože se do Telče vracejí akce a aktivity, přerušené proticovidovými opatřeními.

V letech 2022–23 se centrum mnohem více zapojí do projektů věnujících se Univerzitě třetího věku a celoživotnímu vzdělávání. V plánu je zlepšení vybavenosti a služeb pro ubytované.

V roce 2022 se bude centrum věnovat oslavám 30 let od zápisu Telče na seznam UNESCO a připomene nebývalý rozkvět města, který nastal od poloviny 16. století, za vlády Zachariáše z Hradce. Italští stavebníci, štukatéři a zedníci tehdy kromě přestavby hradu začali pracovat také na náměstí. Patrové domy s renesančními štíty a arkádami podloubí lemují telčské náměstí dodnes. K dalším zajímavostem Telče patří renesanční zámek, vyhlídkové věže kostelů sv. Ducha a sv. Jakuba, 11 kostelů a kaplí.

Rozvoj spolupráce s partnery

Dlouhodobým záměrem Masarykovy univerzity je rozvíjet v Telči spolupráci s klíčovými partnery: Krajem Vysočina, městem Telč, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Národním památkovým ústavem a Dunajskou univerzitou v Kremži. Bývalou jezuitskou kolej postupně proměnit na živé kulturní centrum pro evropské kulturní dědictví, ale také rozšířit vzdělávací programy zaměřené na celoživotní vzdělávání a zaměřit se na budování digitálního archivu Masarykovy univerzity.


100. výročí narození Míly Doleželové

Ve spolupráci s městem Telč a Krajem Vysočina připravuje Univerzitní centrum k tomuto výročí řadu akcí, především výstavu děl včetně vydání doprovodné publikace (s Nakladatelstvím Munipress), aby široké veřejnosti co nejvíce přiblížilo dílo telčské malířky Míly Doleželové (12. 11. 1922 – 30. 12. 1993).

V současné době je ve fázi hodnocení společný projekt „Svět Romů v díle malířky Míly Doleželové – expozice a kulturně vzdělávací program Středoevropského centra pro kulturní dědictví v Telči“, podaný v loňském roce společně s Muzeem romské kultury Brno ve výzvě „Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví“, hrazené z finančních mechanismů Fondů EHS a Norska. V případě úspěchu bude v Telči vybudována stálá expozice i několikaletý program popularizující nejen dílo telčské malířky, ale také problematiku romské menšiny, které se ve svém díle věnovala.

Zjistit více

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info