Aula právnické fakulty

Reprezentativní prostory auditoria maxima na Právnické fakultě poskytují ideální prostředí pro akademické obřady a slavnosti Masarykovy univerzity.

Moderní reprezentativní aula pro slavnostní události

Auditorium maximum Právnické fakulty v současnosti plní funkci celounivezitní auly. Kompletní rekonstrukce prostor byla dokončena v roce 2014. V aule se pravidelně konají akademické obřady, koncerty, významné přednášky a mimo jiné také předávání cen Nadace Universitas Masarykiana.

Obraz Antonína Procházky jako dominanta auly 

Celkový dojem návštěvníků z akcí umocňuje průčelí auditoria. Zdobí ho velké plátno, obraz Antonína Procházky z roku 1938. Rozměrná kompozice je členěna do tří horizontálních pásů. V nejvyšším pásu je bůh Hélios ohlašující lidstvu nový den, doprovázejí ho bohyně času Hory. Ve středním pásu jsou umístěny alegorické postavy všech věd, které byly v té době na univerzitě zastoupeny. Středu dominuje mohutná postava Prométhea s hořící pochodní. Spodní pás zachycuje lidstvo při jeho každodenní činnosti. K postavě Prométhea se významově váže skupina postav dychtících po ohni poznání.

Zjistěte více

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info